Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X. DE VERLOSSER.

De kreet om verlossing, om levensbevrijding, klinkt aanhoudend en ernstig door heel de wereldgeschiedenis. Dat was ons besluit aan het einde van het vorige hoofdstuk. Wij moeten dit nog iets nader toelichten.

In de meeste godsdiensten, die wij kennen, is het wezenlijke punt de verlossing van den mensch. Deze verlossing wordt dan wel vaak nog onder zeer primitieve vormen gedacht. Men meent dat booze geesten, daemonen, in allerlei verschijnselen de hand hebben, en dat men die geesten op listige wijze misleiden, of anders omkoopen en verdrijven kan. Een uitgebreide geestendienst wordt bij vele volken gevonden, die als het ware het geheele leven doortrekt en in elke gewichtige handeling of beslissing van invloed is. Hoewel ook deze eenvoudige godsdienstige beschouwingen reeds wijzen op de behoefte aan verlossing, geven zij toch blijk, dat zij de diepte van den nood nog in de verste verte niet vermoeden, en daarom ook in het geheel geen uitzicht kunnen geven op de werkelijke bevrijding, waarnaar de mensch in het diepste zijner ziel begeerte heeft.

De drie groote godsdiensten der wereld zijn het Boeddhisme, het Christendom en het Mahomedanisme. Van die drie is het Boeddhisme het oudste. Deze Indische religie is uitgegaan van den koningszoon Siddarta, die circa 550 jaar voor Christus geboren werd. Gaan wij na op welke gedachten het in dit Boeddhisme vooral aankomt, dan treft het terstond, dat Boeddha buitengewoon diep doordrongen is geweest van de overmacht

Sluiten