Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Waarin schuilt nu het eigensoortige van het Christendom ? Dat het de ellende, het levensbankroet veel en veel dieper opvat, en daarom ook de verlossing zich heel anders denkt dan elke andere religie. Hebben wij genoeg wanneer wij de waarheid weten, wanneer ons de weg naar de zaligheid voorgestippeld wordt ? Neen, want wij volgen dien weg niet. Ik kan nog zoo goed weten hoe ik doen moet, maar er is een kracht in me die me toch altijd naar het kwade drijft. Het goede dat ik weet, doe ik niet. De ellende zit niet alleen in het verstand, in de onkunde, de dwaling. Er moet meer in een mensch veranderd worden. Want, zoo zagen wij, het levensbankroet geldt in drieërlei opzicht. De mensch mist de kennis, het inzicht in de waarheid. De mensch mist ook de gerechtigheid, de harmonische verhouding tot God. De mensch mist ook ten slotte de heiligheid, den wil ten goede De levensbevrijding moet den mensch bevrijden over de geheele linie van zijn bestaan, de verlossing moet drievoudig zijn, zooals ook de ellende drievoudig is.

XI. DE PERSOON VAN CHRISTUS.

Hebben wij de vorige maal gesproken over de groote godsdienststichters Boeddha en Mohamed, thans moet een enkel woord gewijd aan de derde der drie wereldreligies, het Christendom.

In het onderwijs van Christus valt reeds terstond op, dat hij drie dingen vooral naar voren brengt: de drie groote levensgoederen. Want in het middelpunt van geheel zijn onderricht staat

Sluiten