Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heilige krachten vloeien ons van boven toe, wij worden opgeheven tot de eeuwigheid. Christus is de hand, waarin God ons ontmoet en ons deze dingen schenken wil. Niets anders dan de overgave is het, die ons die goederen kan doen toe eigenen.

Deze overgave is het tenslotte, die veelal genoemd wordt: het geloof. Het geloof is niet een quaestie van verstandelijk aanvaarden, maar van vertrouwen, van overgave. Natuurlijk ligt er ook verstandelijk aanvaarden in opgesloten, maar dat aanvaarden dient hier als motief tot overgave.

Het grijpen van de hand is het beslissende.

Wegzinkende in onwetendheid en verworpenheid van God en in onheiligheid, hecht zich de ziel aan de laatste, de eenige kans: zij geeft zich op genade of ongenade aan God over. O God, toe, o God, help, grijp mij en red mij 1 Vergeef mij en sterk mij!

Groote Christus, eeuwig licht, wees mij ten profeet, ten priester en ten koning.

XIII. LEVENS VOLEI N DIN G.

Als laatste vraag, die wij in deze serie behandelen willen, rest nog die naar de voleinding van het persoonlijk leven. Is de ziel onsterfelijk ? Is er een leven na dit leven ? Waarheen reizen wij? Wat ligt er achter dat wondere, .geheimzinnige voorhangsel, dat wij gewend zijn den dood te noemen? Ook deze .vraag heeft een lange en merkwaardige geschiedenis achter den rug.

Allereerst moet te dezen aanzien worden opgemerkt, dat bijna alle volken spontaan gekomen

Sluiten