Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vraag 133. Kan dan het hemelrijk voor zulken niet weder ontsloten worden?

Antw. Zeker, want zij worden weder als lidmaten van Christus en Zijne gemeente aangenomen, wanneer zij waarachtige betering beloven en bewijzen.

HET DERDE DEEL. Van de dankbaarheid.

ZONDAG 32.

Vraag 134. Als wij alleen door de verdiensten van Christus zalig worden, waarom moeten wij dan nog goede werken doen?

Antw. Allereerst om Gode dankbaarheid voor Zijne weldaden te bewijzen, opdat Hij door ons geprezen worde a).

a) 1 Cor. 6 : 20. Want gij zjjt duur gekocht: zoo verheerlijkt dan God in uw lichaam en in uwen geest, welke Godes zijn.

Vraag 135. Is er nog een reden, waarom wij goede werken moeten doen?

Antw. Ja, ten tweede, opdat wij van ons geloof uit de vruchten verzekerd mogen worden a).

a) 2 Petr. 1 : 10a. Daarom, broeders, benaarstigt u te meer, om uwe roeping en verkiezing vast te maken.

Vraag 136. Weet gij nóg een reden? antw. Ja, ten derde kan door onzen godzaligen wandel onze naaste ook voor Christus gewonnen worden a).

Sluiten