Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AANHANGSEL.

1. Wat is de Heidelbergsche Catechismus?

Het is een van de drie Formulieren van Eenigheid of de belijdenisgeschriften der Gereformeerde kerken.

2. Door wie is deze Catechismus opgesteld?

Door Zacharius Ursinus en Caspar Olevianus, jeugdige godgeleerden, die op verzoek van Frederik III, keurvorst van den Paltz, hem in 1563 het licht deden zien.

3. Was deze Catechismus aanstonds een belijdenisgeschrift der kerken?

Neen, hü is later door de kerken als hare belü'denis aanvaard.

4. Is het wel noodig zulk een belüdenisgeschrift te hebben, daar wü toch Gods Woord bezitten?

Ja, het is noodig, dat de kerken uitspreken, wat zü op grond van Gods Woord gelooven.

5. Waarom is dat noodig ?

Het kan noodig zün om meer dan één reden, maar voornamelijk om de leer der waarheid tegenover dwalingen te handhaven.

6. Wat is het doel van dit Aanhangsel?

Om de kinderen der gemeente eenigszins te wijzen op de tegenwoordige dwalingen, opdat zü niet meegevoerd worden door allerlei wind van leer.

Sluiten