Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORWOORD.

Gaarne voldoe ik aan het verzoek van den schrijver der geschiedenis van de Doleantie te Augustinusga, om een enkel woord vooraf te laten gaan.

Ik kan en mag dit doen, omdat het mij gebleken is, dat hij uit goede bronnen geput heeft.

Tevens was het zijne bedoeling, evenals de mijne, bij de 25' jarige herdenking, dat het nageslacht Gods daden niet zou vergeten, ook niet na een halve eeuw.

Maar bovenal, dat de eere Gods er door zou bevorderd worden.

Moge de Heilige Geest daartoe werken in de harten van hen, die dit boekje zullen lezen.

W. MAAN,

Em. Pred.

Alphen ajd Rijn, 21 December 1936.

Sluiten