Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

stand — Wat ons zeiven betreft — Jegens God -— Tegenover de dieren .— Tegenover de natuur .— Menschen onderling — Geslacht, stam, buurschap — Rechtsopenbaring in de historie ■— Het Rechtsgenie' van personen en volken — Rechtswetenschap.

II. DE NAAM VAN „STAAT". Met 4 paragrafen. HL HET WEZEN VAN STAAT. Met 13 paragrafen. IV. BEGRIP VAN STAAT. Met 6 Paragrafen.

V. HET VOLK. Met 10 Paragrafen. VI. HET LAND. Met 16 Paragrafen. VII. DE HOOGE OVERHEID. Met 29 Paragrafen. VIII. DE SOUVEREINITEIT. Met 18 Paragrafen.

IX. HET STAATSDOEL. Met 13 Paragrafen.

X. DE STATEN ONDERLING. Met 42 Paragrafen.

XI. DE ZUID-AFRIKAANSCHE REPUBLIEK EN DE ORANJE-VRIJSTAAT. Met 10 Paragrafen.

XII. STAAT EN KERK. Met 33 Paragrafen.

XIII. HET STAATKUNDIG PARTIJWEZEN. Met 58 Paragrafen.

XIV ANTIREVOLUTIONAIR. Met 17 Paragrafen. XV. CALVINISTISCH. Met 65 paragrafen.

JpSyT" Het tweede deel, dat in maandelijksche afleveringen verschijnt, zal in den loop van het volgende voorjaar eveneens compleet zijn.

Tot dusver zijn daarvan reeds afgedrukt de navolgende Hoofdstukken :

Hoofdstuk I. ANTIREVOLUTIONAIRE PARTIJ ALS VOLKSDEEL. Met 42 paragrafen.

II. DE SOUVEREINITEIT VAN ORANJE. Met 15 paragrafen.

III. DE GRONDWET. Met 25 paragrafen.

IV. DE RAAD VAN STATE EN DE MINISTERS VAN STAAT. Met 31 paragrafen.

V. DE DEPARTEMENTALE MINISTERIES. Met 17 paragrafen.

VI. DE ALGEMEENE REKENKAMER. Met 3 paragrafen.

Sluiten