Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VII. BUITENLANDSCHE ZAKEN. Met 27 paragrafen.

VIII. HET BESTUUR DER PROVINCIËN. Met 15 paragrafen.

IX. DE GEMEENTEN. Met 25 paragrafen.

X. BURGERLIJK EN KERKELIJK LEVEN. Met 2 paragrafen.

XI. HET RELIGIEUZE EN MOREELE IN HET CIVIEL BESTUUR. Met 25 paragrafen.

XII. DE STATEN-GENERAAL. Met 57 paragrafen.

XIII. JUSTITIE. Met 33 paragrafen.

XIV. DE FINANCIËN. Met 13 paragrafen.

XV. DE PUBLIEKE EERBAARHEID. Met 13 paragrafen. XVI. ZORGE VOOR DE VOLKSGEZONDHEID.

Hip"* De geheele copy van dit deel is reeds in bezit van den Uitgever, zoodat met de bewerking daarvan geen oponthoud is te duchten. Men kan dus desverkiezend dit eerste deel ineens compleet, en daarna in maandel. afleveringen het tweede deel ontvangen, öf ook wanneer men dit liever wenscht, het tweede deel ontvangen zoodra ook dat compleet is. Dit tweede deel zal 10 afleveringen a f 0.70 bevatten.

f§!§?* Vraag bij uw Boekhandelaar of bij den Uitgever het le deel ter inzage. Dit verplicht U tot niets. HHir" In geen enkele Bibliotheek mag dit hoogst belangrijke werk ontbreken.

De Uitgever,

KAMPEN J. H. KOK.

Sluiten