Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een leugenaar gemaakt, omdat Hij niet geloofd heeft de getuigenis, die God getuigd heeft betreffende Zijnen Zoon". (1. Joh. 5 : 9, 10.) „Abraham g eloofde God, en het werd hem tot gerechtigheid gerekend." (Rom. 4 : 3.).

Menigeen beschouwt het geloof als een niet te omschrijven zaak, die hij in zichzelven moet gevoelen, om zeker te zijn, dat hij voor den hemel geschikt is. Maar dat is het geloof volstrekt niet. Het ware geloof ziet naar buiten op een levend persoon, op Christus en op Zijn volbracht werk, en luistert kalm naar het getuigenis van een God, die de waarheid en het licht zelf is. En deze blik naar buiten geeft een inwendigen vrede aan de ziel. Indien ik mijn aangezicht naar de zon keer, is mijn schaduw achter mij, ik zie haar niet. Evenzoo onmogelijk is het, een verheerlijkten Christus in den hemel en tegelijkertijd mijzelven te aanschouwen.

Op deze wijze zien wij, dat de ge-

Sluiten