Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zegende persoon van den Zoon Gods mijn vertrouwen verdient. Zijn volbracht werk geeft mij eeuwige zekerheid; en het Woord Gods, gesproken tot allen, die in Hem gelooven, verleent mij een onwankelbare zekerheid met het oog op mijne verlossing. Ik vind in Christus en in Zijn werk den weg des heils, en in het Woord Gods de kennis des heils.

Hoe is het echter te verklaren, dat /Oj menigeen, die van zijne verlossing

1:er Is, nochtans zoo dikwerf de vreugde des HerJs verliest, en in een even oiigelukkigen, ja wellicht nog ongelukkiger zielstoestand verkeert, dan vóór zijne bekeering? Deze vraag brengt ons tot 't derde gedeelte onzer overdenking. DE VREUGDE DES HEILS.

Wij vinden in de Schrift, dat wij, verlost zijnde door het werk van Christus, ên de verzekering ontvangen hebbende door het Woord van God, in het genot van dit heil, in onze vreugde

Sluiten