Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

toewijding, opdat, als Hy komen zal, gy bereid moogt zijn, niet alleen om „in te gaan tot de bruiloft," omdat gij in Hem gelooft, maar opdat gij vernemen moogt Zijn woord van goedkeuring: „Wel, goede slaaf!" omdat gij getrouw zijt geweest jegens Hem. Gij kunt, ja, gij zult moeilijkheden ondervinden, maar indien gh' op het pad zijt, waar Hij u wil hebben, moogt gij vertrouwend rekenen op Zijn medegevoel en Zh'n hulp; en indien gy zelfs door uw medebroeders niet of verkeerd begrepen wordt, zoodat de bitterheid van uw beker zeer bitter smaakt, het gevoel van Zijn goedkeuring zal u ruimschoots schadeloos stellen.

„Die mij eeren zal Ik eeren; maar die Mij versmaden, zullen licht geacht worden." (1 Sam. II : 30.) „Zoo iemand Mij dient, de Vader zal hem eeren." (Joh. XII : 26.)

Die eere valle u te beurt, waarde lezer! nu en „totdat Hy komt"!

Sluiten