Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

■3*

Bij den Uitgever dezes zijn mede verschenen en verkrijgbaatl^ö .

Hoe de geloovigen in onze dagen te vergaderen.

■."Ac^steid^:. -

Koning David en zijn nieuwe wagen *g! ƒ0.10 E. DENNETT. Waarom heb ik mijn kerk verlaten? Derde druk Er4/ ^!25

C STANLEY De Gemeente Gods daar de

schrift-'^^s 3S0,20

H. C. VOORHOEVE Jzn. Laat alle dingen eerlijk en met orde geschieden^., • • J|X°,-05

H. C. VOORHOEVE jzn. Een verontrust geweten valschelflk gerustgesteld, Derde druk. ƒ 0.10

H. C. VOORHOEVE jzn. Brieven over Dr. Van der Fliers „Darbisme" | . . • ƒ 0.50

j. N. VOORHOEVE. „Het Darbisme en de Kerk" van Dr. Jj. Lammert* van Bueren aan de Schrift getoetst . ...... • • /0 35

Uitvoerige Catalogus van alle uitgaven, bij den Uitgever dezes verkrijgbaar, wórdt óp aanvraag gratis en franco toegezonden^^.

Stoomdruk — La Rivière <& VoorBoeve — Zwolle.

Sluiten