Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ONZE PERSOONLIJKE VERHOUDING TOT DEN HEILIGEN GEEST.

Ditmaal ben ik met groot verlangen naar hier gekomen. Ik heb den diepen indruk gekregen, dat net Gods bedoeling is geweest, ons dieper hl te leiden in Zijn Waarheden, dan dit op de vorige Conferenties het geval was. Daarom berust er bij u allen nu ook een grootere verantwoordelijkheid.

Wij willen nagaan: Het doel waartoe de Heilige Geest ons gegeven is, de arbeid van den Heiligen Geest, en de wijze waarop Hij Zich openbaart. Vanmiddag willen wij in het bijzonder stil staan bij: Onze persoonlijke verhouding tot den Heiligen Geest.

De eerste vraag is:

„Heeft de Heilige Geest dié plaats in 0115 leven, die Hem rechtmatig toekomt? En de tweede:

„Heeft de Heilige Geest die plaats die Hem toekomt, in de kerk waartoe ik behoor ?" —

Welke is Zijn rechtmatige plaats, zoowel in de Gemeente, als in iederen Christen persoonlijk? En welk doel beoogt de Heilige Geest?

Wij willen ome studie vandaag baseeren op het Évangelie van Johannes, en ons in de eerste plaats bepalen bij het werk van den Heiligen Geest in Christus, tijdens Zijn omwandeling op aarde.

Johannes toont ons Jezus allereerst als de open-

Sluiten