Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Kennen wij Hem ? Kent de Kerk in onze dagen Hem ? Kent ieder Christen Hem persoonlijk ? „Maar gij kent Hem...." staat er in vers 17.

Toen ik verleden jaar hier de Boodschap van den Heiligen Geest had gebracht, kwamen er vijf Christenen naar mij toe om mij te vertellen, dat zij nog nooit gehoord en geweten hadden, dat de Heilige Geest inwoont in den Christen

Dit is toch eigenlijk precies hetzelfde, als wanneer onze beste vriend in ons huis zou wonen, zonder dat wij het weten. In heel Europa hooren wij dezelfde klacht en een groot deel van de verantwoordelijkheid van die onwetendheid rust op ons. Wanneer de Heere zegt: „Gij kent Hem" — is het onze taak om er voor te zorgen dat ook anderen Hem leeren kennen.

Er is voor ons geen enkele verontschuldiging wanneer wij niet alles weten wat er in de Heilige Schrift staat; de Heilige Geest zal ons immers onderwijzen in alle dingen, Hij zal ons alles leeren (Joh. 14 :26).

De Heilige Geest kan voor u ook doen wat Hij voor anderen deed. Zou Johannes zich al deze dingen herinnerd hebben, alléén omdat hij zoo'n goed geheugen had of omdat hij zoo logisch kon denken ? Vroeger was hij een visscher, en nu was hij instaat een Evangelie te schrijven. Het is misschien onze grootste zonde, dat wij de bekwaamheden, die God ons gaf, niet gebruiken.

De Heilige Geest zal u in alle dingen onderwijzen, Hij zal u in alle waarheid leiden, Hij zal spreken over het heden en de toekomende dingen, maar bovenal — Hij zal van Christus getuigen (Joh. 15 :26; 16 :13). Hij gaat steeds dieper en verder.

Hoe komt het toch dat een visscher dat kon schrijven ? Wie toonde hem dat aan ?

Joh. 16:14. „Die zal Mij verheerlijken; want Hij zal het uit het Mijne nemen, en zal het u verkondigen".

Sluiten