Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met deze simpele woorden: „De hand des Heeren was met hen" (Hand. 11:21).

Laten wij nu zien hoe Hij dat deed.

in de eerste plaats gaf Hij leiding aan het werk van den Heiligen Geest. De werkers ia de gemeenten werden gekozen, ea ieder was zich bewust te zijn geroepen (zie b.v. Hand. 15:7).

Daarom was Jakobus er nooit jaloersch op dat Petrus en Paulus beter spraken dan hij. Ze waren immers allen overtuigd, ieder persoonlijk voor een speciale taak in de Gemeente geroepen te zijn. — Is dat ook zoo in uw gemeente, in uw kerk?

Ik heb in 14 van de 18 provincies van China rondgereisd en ken dozijnen Zendelingen; en ik geloof dat jaloezie een van de verschrikkelijkste duigen in de gemeente is. Ik ben er benieuwd naar hoe het nier gesteld is onder hen, die in 's Heeren Wijngaard arbeiden. Als de Heere Zijn arbeiders kiest en roept tot hun taak, dan is er immers geen reden tot jaloezie!

„Want deze is Mij een uitverkoren vat, om Mijn Naam te dragen voor de Heidenen en de koningen en de kinderen Israëls" (Hand. 9 :15).

Petrus had de sleutel ontvangen, om de deur der gemeente te openen, en hij was niet tevreden met 't openen van de deur, maar hij ging er ook op uit om te spreken. —

De werkers werden geroepen. Paulus had ook een Goddelijke roeping (Hand. 20:24) ; hij had de bediening in de Gemeente niet ontvangen van een kerkeraad of van een bisschop, maar van den Heere; Hij was het, Die Paulus een dienaar der Gemeente maakte.

Heeft ieder, die hier in Holland een gemeente dient, een Goddelijke roeping? — Vrienden, ik vrees dat velen niet eens zouden weten wat ik bedoel, als ik het hen zou vragen. Men spreekt immers niet meer over een Goddelijke roeping! In de Vereenigde Staten doen we daar al lang niet meer aan; sommigen beschouwen het als een goede manier om aan den kost te komen.

Sluiten