Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ontvangen van „leiding" in stille oogenblikken. Ik antwoordde daarop dat, als iemand handelt volgens de opdracht van den Heiligen Geest en dit bevel overeenstemt met de orders, die God ons in den Bijbel geeft — dit dan zeker niet is af te keuren. De eerste vraag is echter: „Weet degene, die zich laat leiden, dat hij wederom geboren is, en vervuld is met den Heiligen Geest? Want alleen als iemand aan deze eischen voldoet, is hij in een toestand geleid te worden. Heeft iemand het bovenstaande niet ervaren, dan acht ik iedere „leiding" zeer gevaarlijk; want het is onmogelijk, dat de Heilige Geest iemand kan leiden, die niet gedoopt is met en bewoond wordt door den Heiligen Geest.

Het vierde dat we lezen, is dat de Heilige Geest deze menschen uitzendt:

Hand. 13 : 2. „En als zij den Heere dienden, en vastten, zeide de Heilige Geest: Z o n d e r t m ij af beide Barnabas en Saulus tot het werk waartoe Ik ze geroepen heb".

Het is dus de Heilige Geest Die Paulus en Barnabas afzondert voor hun taak, en het is daarna ook de Heilige Geest Die hen uitzendt:

Hand. 13 :3 en 4. „Toen vastten en baden zij, en hun de handen opgelegd hebbende, lieten zij ze gaan.

Deze dan, uitgezonden zijnde van den Heiligen Geest, kwamen af naar Seleucië, en van daar scheepten zij af naar Cyprus".

Het vijfde is dat de vervulling van den Heiligen Geest ons brengt tot de openbaring van Christus.

Er zijn twee Bewegingen in Europa, die beiden een andere boodschap brengen omtrent den Heiligen Geest. Sommige menschen kunnen noch met de ééne, noch met de andere beweging meegaan.

Sluiten