Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het met den Geest vervulde leven toch moet worden bewaard, want er kunnen nog allerlei zondige gedachten, gevoelens, woorden of daden in ons opkomen. Als dit geschiedt, hebben we dan de volheid verloren, en moeten we het dan maar opgeven ? — Neen, op hetzelfde oogenblik dat er een zonde in ons leven insluipt, moeten we haar belijden en de reiniging van het bloed van Christus ook daarvoor aanvaarden. En op hetzelfde oogenblik — waar ook — spreken we in ons hart tot God en Hij reinigt en vergeeft.

Dit bezorgt ons een doorgaande ervaring. Wat doen wij echter in den regel ? We gaan er over denken en dan raken we steeds verder van het belijden af. Belijdt daarom direct als ge een ander kwaad hebt berokkend. Belijdt uwe misdaden aan elkander en verwijt niet.

Op die wijze kunnen we in heerlijke harmonie met God en met anderen leven. Wacht niet met de dingen uit uw leven te verbannen die den Geest bedroeven. Ervaart Gods tegenwoordigheid door de gemeenschap met Hem en Zijn Woord en zoekt daarin Zijn aangezicht te ontmoeten. En dan ook is een van de voorwaarden om met den Geest vervuld te blijven: het gebed. Dit is een eenvoudige, maar niet minder noodzakelijke weg

Die dorst heeft die drinke 1

Sluiten