Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

antwoord, althans niet beantwoord op de wijze, waarop wij het graag beantwoord zouden zien.

Er was eens een klein meisje dat om een zekere zaak bad, doch de Heere zond niet waarom zij gebeden had. Iemand die dat hoorde, plaagde haar, omdat zij geen antwoord ontving.

„O ja", zei het meisje, ,,de Heere antwoordde mij wel".

„En wat zei Hij dan ?" vroeg de ander. „Hij zei: Neen !"

De Heere antwoordde haar dus wèl, maar niet zooals zij het wenschte.

En soms antwoordt de Heere anders dan wij wel graag zouden willen !

Hoevelen hebben hun geloof verloren, omdat zij de beginselen van het gebedsleven niet hebben begrepen

Een meisje had een moeder, die zeer gevaarlijk ziek was. Zij bad God ernstig om haar genezing — maar moeder stierf.... De dochter was ten einde raad en zij vloekte God bijna, omdat Hij haar gebed niet had verhoord. Zij verloor haar geloof. Zij ging niet meer naar de kerk en leefde nu zonder God, juist omdat God een van haar gebeden niet had verhoord

Ik veronderstel, dat ieder van ons wel dergelijke gevallen kent, doch wij moeten er wel aan denken, dat in het gebedsleven zekere voorwaarden moeten worden vervuld. Zullen wij er zeker van zijn, dat onze gebeden beantwoord worden, dan moeten wij de voorwaarden vervullen. En indien er eenig gebed onzerzijds is, dat niet beantwoord is, dan komt dat omdat wij de voorwaarden niet hebben vervuld.

Wij bidden zoo dikwijls om dingen waarvan wij dénken, dat wij ze noodig hebben, dingen die wij meenen noodig te hebben, terwijl wij verzuimd hebben op God te wachten en niet wisten of hetgeen we vroegen naar Zijn wil was.

Eenige jaren geleden, toen mijn oudste jongen nog klein was, zag hij mijn scheermes op tafel liggen en wilde het met alle geweld hebben om

Sluiten