Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gemeente met slechts 8 of 9 leden; nog eenige menschen gingen er ook min of meer geregeld ter kerk. Het was dus een uiterst kleine gemeente. Elke poging om het kerkbezoek te bevorderen, mislukte. In deze gemeente was een oude predikant, die voor de geestelijke belangen dezer menschen zorgde. Hij was zeer hartelijk, bezocht de menschen, deelde tractaten uit; doch geen vreemde kwam in zijn bijeenkomsten. En toen hij er drie jaren was geweest, gevoelde hij dat het zóó niet langer kon doorgaan ; hij gaf het op en ging naar een andere gemeente. Een jongeman volgde hem op, deze begon vol enthousiasme. Hij kwam pas van de Universiteit en was daar juist met zijn studie klaar gekomen. Vele dingen zou hij ten goede veranderen en hij begon te werken. Hij bezocht bijna ieder gezin van het dorp dat slechts eenige honderden inwoners had. Hij deed alles wat hij kon doen om tot zegen te zijn, maar na drie maanden kwamen nog niet meer dan die acht of negen personen. De oude man had het drie jaren uitgehouden — de jongeman had er na drie maanden genoeg van. „Zoo ga ik niet door — zeide hij — ik heb er genoeg van".

Toen sprak God tot hem. God zeide hem dat hij alles geprobeerd had zonder gebed; en toen besloot hij om nog te blijven, doch hield geen bijeenkomsten meer op Zondagavond. Onder deze 8 of 9 menschen waren drie vrouwen, ware kinderen Gods;terwijl de anderen zeerwereldschgezind waren. De predikant en zijn vrouw noodigden die drie vrouwen bij zich aan huis uit, om met elkander Gods aangezicht te zoeken. Drie maanden lang baden zij iederen avond om een opwekking en hun gebed werd heerlijk verhoord. Na drie maanden brak er een groote opwekking uit in die plaats. De kerk was avond aan avond propvol en tientallen, zoo niet honderden, werden bekeerd. Spoedig hadden zij een grootere kerk noodig en ze bouwden een grootere kerk, die daar nóg staat. Zij betaalden deze uit eigen middelen, zonder op eenigen steun van buiten te rekenen. — Dit was tevens een bewijs, dat de opwekking echt was. In een gemeente waar

Sluiten