Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Verdere uitgaven

van de

Supra-Nationale Gebedsbond:

„HOE KUNNEN WIJ CHRISTUS UITLEVEN?"

Verslag van de vijf toespraken, gehouden door RUTH PAXSON te Utrecht, Den Haag en Amsterdam, 61 pags. Prijs f 0.25

„DE HEILIGE GEEST IN HET LEVEN DER GELOOVIGEN".

Verslag van de vier toespraken, gehouden door RUTH PAXSON in enkele samenkomsten te Amerongen, 53 pags., 2e druk. Prijs f 0.20

„DE BETEEKENIS VAN HET KRUIS EN DEN HEILIGEN GEEST IN HET LEVEN VAN GODS KINDEREN".

Met bijbehoorende kaart, uitgevoerd in drie kleuren: zwart, rood en goud. Prijs f 0.25

„DE PLAATS VAN HET GEBED IN HET LEVEN EN IN DEN DIENST VAN DE LEDEN VAN CHRISTUS' GEMEENTE"

door RUTH PAXSON, 12 pags., 2e druk. Prijs f 0.10 10 exemplaren voor f 0.60, 20 exemplaren voor f 1.—.

„KRACHT UIT DE HOOGTE"

door R. VAN GOETHEM, 34 pags., groot form., 2e oplage.

Uit de inleiding: „De wereld zoekt, kijkt uit, verwacht en zucht van verlangen naar levensteekenen onder Gods kinderen. Christen, uw God beveelt, dat ge aangedaan wordt met „kracht uit de hoogte", dat uw getuigenis blijkt geeft van een overwinnend leven. Als dit bij u nog niet het geval is, dan kan alleen een door den Heiligen Geest gewerkte Opwekking u brengen in den weg, die God voor u bestemd heeft "

Inhoud: Inleiding. Belijdenis van Schuld, Toewijding en Overgave, Toeëigening, Hoe zal men dagelijks zich bewust zijn en blijven van dit leven uit de kracht des Geestes?, Bezit, De oefeningen van een geestelijk Christen.

Prijs T 030

Vervolg op pag. 84.

Sluiten