Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hemel en zei : „Wat is dat ? Ik ben ongedeerd ! Nu weet ik waar ik aan toe ben ; nu zal het uit zijn met jou, zelfmoordduivel !"

Meer dan twintigmaal ben ik in levensgevaar geweest door dat lichtzinnig drijven in mijn dronkenschap ; maar de trouwe God heeft mij in Zijn lankmoedigheid bewaard. Toch bleef ik onverschilligBij een andere gelegenheid werd ik ook wonderbaar beschermd. Ik heb een klein eindje buiten de stad gewoond. Toen ik eens laat in den nacht op straat liep, zag ik twee mannen naar mij toekomen. Plotseling kwam er „Iets" in mij en een stem zei tegen me : „Die twee, die daar aankomen, willen je overvallen".

Ze spraken me aan en wilden mij, toen ik de stad uitging, vergezellen. Waarschijnlijk wisten ze, dat ik nog een heel eind te loopen had. Maar ik voelde mij buitengewoon moedig en zei tegen hen : „Als jullie niet oogenblikkelijk maakt, dat je wegkomt, zullen jullie eens zien, wat er gebeurt".

Beiden dreven een beetje den spot met me en de een lachte mij echt duivels in 't gezicht met de woorden : „Zoo gevaarlijk zal 't wel niet worden !"

Nauwelijks had hij dat gezegd, of ik had hem al ondersteboven gegooid, zoodat hij zijn beenen omhoog stak. Toen ik den ander ook wou grijpen, was hij al verdwenen. Ik ben tot aan den hoek van de straat geloopen en heb geroepen : „Hier, jij !" maar ik zag hem niet meer.

Ik dacht : „Was dat dan geen menschelijk wezen ?"

Toen wou ik nog naar den eersten gaan kijken cm te zien hoe 't met hem afgeloopen was, of hij nog leefde. Maar ik kon het niet doen. Het „Iets" had mij verlaten en er kwam vrees en schrik over mij. Ik maakte dat ik thuis kwam. Eerst later werd het mij duidelijk, dat dit „Iets" de Geest van God was. Toen zei de Heer tot mij : „Als ik daar niet

Sluiten