Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE PRAEDESTINATIE OF VOORBESCHIKKING GODS NAAR DE HEILIGE SCHRIFT

De Bijbel is een boek, dat ons wil leiden tot den diepsten levensernst en tot de hoogste levensblijdschap.

Hij plaatst ons voor den heiligen God en leert ons, dat God de Hooge en Verhevene is, groot in oneindige majesteit en macht. Voor Hem past den mensch, die Gods schepsel is, ootmoedige aanbidding.

Maar dat God de Hooge en Verhevene is, houdt ook in, dat de heerschappij van Zijn majesteit en liefde over alles gaat, dat er niets gebeurt zonder Zijn Goddelijk bestel, en dat het leven, ook van diegenen die voor Hem buigen in eerbiedig geloof, vastligt in Zijn hand.

In verband hiermee is het van het grootste belang, wat we in den Bijbel lezen aangaande de praedestinatie of voorbeschikking Gods.

■Dit is een onderwerp, waarbij zich allerlei vragen voordoen, vragen ook, waarop ons beperkt menschelijk denken geen afdoend antwoord zal kunnen vinden. Hier geldt het woord van Augustinus : Beter is een geloovigé onwetendheid dan een vermetel weten. De Bijbel is ons

Voor verwijzigingen zie blz. 22.

Sluiten