Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

willen onthouden. Daarom spreken we ook van de verkiezing en de verwerping als van de twee deelen van de praedestinatie. _^--~7 Over deze beide mogen we de gedachten der Schrift

/ trachten weer te geven.

[^De verkiezing geteerd in de Heilige Schrift.

. Al wat gebeurt, staat onder Gods bestel. Dit geldt in bijzonderen zin ook van het leven van diegenen, die

(gelooven in den Heere Jezus Christus. Dat zij door het Wloof aan God verbonden zijn, is te danken aan Gods

/ werk. En ook dit is er niet van gister of eergister, het ligt evenzeer vast in Gods eeuwig plan.

V De geloovigen zijn, naar het woord van den apostel CfvJPaulus, door G^djiityerkoren van_y^ór_de grondlegging / der wereld (9). Zij zijn tevoren gekend (10), God heeft van eeuwigheid in Zijn liefde aan hen gedacht en Zijn hart op hen gezet. Hij heeft hun bestemming bepaald en de middelen, die hen tot die bestemming moeten leiden ; dit wordt uitgedrukt in de woorden der Schrift, dat de geloovigen tevoren verordineerd zijn tot aanne-

Aminq tot kinderen (11). Zij komen tot geloof en bekeering op de prediking van het Evangelie, dat door Gods werk ingang vindt in hun hart (12) ; zoo wordt volvoerd

/ het voornemen Gods: zij zijn naar Zijn voornemen geroepen (13). Wanneer Lucas in het boek van de Handelingen der

Sluiten