Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den Roepende, zoo werd tot de moeder gezegd : De meerdere zal den mindere dienen (32). ~~f God verkiest naar Zijn jjenarie (33). En indien het /door genade is, zoo is het niet meer uit de werken ; anders is de genade geen genade meer; en indien het is uit de werken, zoo is het geen genade meer, anders is het werk geen werk meer (34). Het is niet desgenen, die wil, noch desgenen, die loopt, maar des ontfermenden Gods (35). Hij ontfermt Zich over wien Hij Zich ontfermt, en Hij is barmhartig, dien Hij barmhartig is (36).

De troost der verkiezing. _-/"De verkiezing mogen we dus zien als dat besluit Gods /van eeuwigheid, waarin Hij met Goddelijke vrijmacht, onafhankelijk van menschelijk werk en verdienste, besloten heeft, aan bepaalde menschen het waar geloof in Christus te schenken en hen te leiden tot de eeuwige zaligheid.

In de belijdenis van de verkiezing Gods eeren we naar

de Schrift~bovenal de' souvereiniteit__en__rnajeste4t--Yan Gods liefde : ook in de betooning van Zijn genade en ontferming is God God.

Voor wie in den Heere Jezus Christus gelooven, is dit tot blijden troost.

Als de zaligheid, de verlossing van den zondaar en zijn eeuwig leven, afhankelijk was van de kracht en de vastheid van den mensch, dan stond het er droevig

Sluiten