Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Als ik denk aan de Maranatha 'samenkomsten, dat de menschen worden opgewekt om de Bruidegom te ontmoeten dan was het toch ook de roeping van deze Maranatha verkondigers om de menschen bekend te maken, dat Christus een reine Bruid ontvangen zal, onberispelijk 1 Thess. 3:13. Volmaakt, oprecht, in geen ding gebrekkig Jac. 1 : 4. gelijk Hij is (liefde) wij ook zijn in deze wereld 1 Joh. 4:17. Dat wij het beeld des Hemelschen dragen 1 Cor. 12 : 49.

Ja vele menschen willen zich wel voorbereiden op de komst des Heeren, maar om waarlijk een brandende lamp en olie als reserve te hebben, daarover bestaan zoovele gedachten.

Hiervan ben ik verzekerd, als de Maranatha verkondigers hun hoorders leerden om onberispelijk, rein te leven, volmaakt te zijn, opdat ze onderscheid mogen weten tusschen goed en kwaad Hebr. 5:14 zouden hun samenkomsten niet zoo druk bezocht worden.

Hoevelen zullen er bij de komst van den Bruidegom straks zijn, die hetzelfde geloof hebben als de reinen. Ze zijn op dezelfde wegen hebben één belijdenis, maar ze hebben niet ontvangen de doop des Heiligen Geestes 1 Cor. 12:13.

Iedere koning of priester werd onder Israël gezalfd, zoo hebben wij ook de zalving tot koningen en priesters, Gode en het Lam. 1 Joh. 2 : 20-27. (Christus) -IV

Hoever is het Christendom van de waarheid afgedwaald en toch alles onder een mooi klinkenden naam.

Allen beroepen zich op Gods Woord.

Allen hebben Christus als Middelaar.

Allen gelooven in één God, maar ....

Allen hebben niet één geloof, en ook niet één doop, uit 1 Cor. 12: 13, ieder verlustigt zich in eigen vorm en gewoonten.

Men gelooft wel, dat er in andere kringen ook nog wel iets zal zijn wat goed is, maar het is nog zeer twijfelachtig, ze willen immers niet anders, ze zijn niet anders opgevoed, dat is dan nog een verontschuldiging, maar eigen kring, kerk of partij, ja dat is het ware.

En toch beweert ieder zijn vorm op grond van Gods Woord en als men zulk een ijveraar voor een dergelijke partij niet toestemt, dan is zoo iemand in staat om te zeggen, üw leer is uit den duivel, hetgeen ik al zoo menigmaal persoonlijk heb ervaren.

Hoe komen we daar nu uit?

Sluiten