Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

prediken. Waarom nam God toch geen schooner en edeler \werktuigen ? Hij heeft ze immers wel edeler onder deJEJn^^fiienLejiJieiligen, de Cherubijnen en Serafijnen. De Heere had echter met deze beschikking een wijs doel, zooals de tekst ten slotte aangeeft: "Opdat de uitnemendheid der/ kracht zij van God en niet uit ons." ^

_^-<Hieruit blijkt zoo duidelijk dat het om God gaat. God wil aller aandacht spannen op Zich en Zijn~Wöbrd, dus op Z.

^ae boodschap en niet_op de boodschappers. De kracht en uitnemendheid dernboo^schajT'moet blijken, niet die der boodschappers. Hij wil Zelf groot zijn enrde dienaars klein houden. Want ook de voortreffelijkste dienaars zijn in vergelijking met den schat des Evangelies de grootste stuni-/ perds. I_

Ook weder dit laatste, Gemeente, is ten volle van toepassing op uw beroepen leeraar. Ik draag den schat des Evangelies inderdaad in een aarden vat. Was het een metalen vat, dan kon het heel wat duwen verduren, doch nu niet, want het is maar van klei. O Gemeente, ik bid u, weest/, dan mijne medestrijders in het Evangelie. Strijdt met mij^" / mede op de knieën in de gebeden. Strijdt mede door trouw en oplettend Gods Woord te hooren en bovenal door daders des Woords te zijn. En gij, broeders medeouderlingen, ik * verwacht veel steun van u. Laat ons samen onze krachten wijden aan 's Heeren Gemeente aan deze plaats. God geve ons daartoe genade en Hij zij de kracht van onze kracht!

AMEN.

Sluiten