Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een brochure ter verdediging van Mevr. Blavatsky en stichtte later in Leipzig de Internationale Theos. Broederschap.

Den 22 April 1885 zond Mevr. Coulomb een brief aan the Madras Mail waarin zij, wegens het vertrek van Mevr. Blavatsky, hare aanklacht intrekt.

Toch, niettegenstaande dit alles, zegt Labberton, dat Mevr, Blavatsky al dezen tijd in Europa verkeerde en Hodgson nooit ontmoet had.

„And Labberton is an honourable man 1"

Nauwelijks in Europa terug schrijft Mevr. Blavatsky uit Napels einde Mei 1885 aan Solovyoff: „Hartmann heeft mij door zijn verdediging veel kwaad gedaan .... hij heeft Hodgson van vriend die hij éérst was, tot een vijand van me gemaakt, . . hij is een cynicus, een leugenaar.... Gelukkig heb ik de society van hem weten te bevrijden, door hem mee te nemen onder het voorwendsel dat hij dokter is. En in het „Biographisches Gedenkblatt" over Hartmann door den theosoof H. Rudolph kan men lezen :

„In Begleitung Blavatsky's reiste er (Hartmann) in 1885 nach Europa zurück, und wurde nun in Deutschland der Begründer der Theosophie im A ter von 47 Jahren" •

Toch houdt Labberton in de Taak met cursief gedrukte vette letters als het Achilles-argument tegen Speyer vol „dat Hodgson Mevr. Blavatsky nooit gezien had, toen hij zijn Rapport schreef."

„And Ltbbeiton is an honourable manl"

Mij dunkt dat ik het hierbij kan laten.

Ik heb dit eerste punt hier reeds uitvoerig behandeld, ten eind: in een frappant geval eens glashelder voor iedereen du'delijk te maken, hoe de heer Labberton zoo maar lukraak en klakkeloos wat neerschrijft, en zulks dan tegen alle evidentie in, koppig vo'houdt, — hiér nog wel in een gewichtig theosophisch vraagstuk. Mei mocht toch veronderstellen, dat hij, de vereerder van Mevr. Blavatsky, de bezoeker van Adyar, daarvan juist ingelicht moest zijn.

Sluiten