Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voor de Verdediging (Februari) (') zullen worden ingetrok• ken, dewijl ze steunen op niet voldoende kennis der feiten. Deze moties, naar ik van M. Hume vernam, werden niet goedgekeurd, daar de Oakleys en Hartmann niet zóó ver wilden gaan dat zij de phenomena voor bedrog verklaarden. Besloten werd evenwel, dat de twee genoemde brochures zouden worden ingetrokken. Volgens eigen bekentenis van Hartmann verdiende de brochure van Februari geen geloof. (2)(XXIV 145). En toch is het dit geschrift, ik herhaal het, waaruit Mevr. Besant in haar boek „H. P. Blavatsky en de Meesters," haast alles heeft geput. En steeds wordt dit relaas der feiten door Labberton en anderen nóg als bron gebruikt. En deze heer Labberton durft dan prof. Speyer verwijten dat hij over de Adyarsche kwestie schreef zonder kennis van zaken !! 1

Hodgson ontving van Dr. Hartmann een geschreven verklaring omtrent het bedrog en de verbranding van de Shrine, reeds vermeld op blz. 53.

Ten slotte bekende ook Mevr. Blavatsky zelve —IX 221 — dat de achterkant van de Shrine uit drie verschuifbare paneelen bestond.

Zoo was dan de slotsom van de drie maanden lange nasporingen :

dat er bij alle „verschijnselen" voor zooverre ze konden worden nagegaan, bedrog was gepleegd; dat de brieven door Mevr. Coulomb aangeboden, echt waren, en dat de meeste Koot Hoemi - brieven werden geschreven door Mevr. Blavatsky en enkele andere waarschijnlijk door Damodar. vwteg

Hodgson had zijn taak hiermee schitterend ten einde gevoerd en vertrok eenige dagen later naar Europa.

Vlucht van de Theosofen.

Van een proces hoorde men nog altijd niet. |udge, die zoo gedreigd had dat hij de Couiombs mores zou leeren, trok met

(') Zie bladz. 61

(2) thoroughly untrustworthy.

Sluiten