Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD

Driedubbele aanval van Labberton . . . . . ... . blz. 5

a. De aanval op Hodgson , ' 7

b. De aanval op de Jezuieten . . . . . " n

Is Leadbeater door de Java-Post belasterd ?....." 16 Waarom in plaats van de personen, niet liever het "

systeem aangevallen ? 22

Elk dispuut met theosofen eene onmogelijkheid . . . "„24 Het goede in de theosophie bevat niets nieuws ..." 24

c Adyar. Wie was Mevr. Blavatsky? " 25

Hoe de T. V. tot stand kwam en „de ontsluierde Isis" " 29 Gedwongen Amerika te verlaten, vertrekt Mevr. Blavatsky naar Indie. Haar portret 31

Mahatmas uit Thibet, puur bedrog ...... . . " 36

De „broche" van den heer Hume. ........ "41

De „Shrine" te Adyar ...... "43

De ontmaskering "45

De Vereeniging voor Zielkundig Onderzoek.'Hodgson " 51

Onderzoek omtrent de „Shrine" "54

Onderzoek omtrent de brieven; ........ \ * " 58

Eindbesluit van Hodgson " 64

Vlucht van de theosofen .' ' " 66

Eindconclusie " 70

Aanhangsel over „Bisschop" Leadbeater en Mathew '. "„ 72

blz. 5 7 11 „ 16

Sluiten