Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ideeën uit te komen? Elk heeft zijn hachje lief, zijn traktement is hem alles."

„En Tolstoi dan?"

„Ja, die, omdat hij vermogen heeft!"

„En hij heeft er afstand van gedaan. Hij leeft als werkman, al heeft hij vroeger ook al niet voorbeeldig geleefd."

„Nu, maar hij zal voor zijn ouden dag wel wat op zij gelegd hebben."

„Dat mag ook wel, maar veel zal 't niet zijn. Hij zal tenminste niet meer als edelman leven, zijn geld dient meer tot opvoeding van zijn kinderen. Hij heeft er negen, waarvan de jongste nog heel klein is."

„Zij moesten er op de scholen een nieuw vak bij nemen en *t zedekunde noemen. En de weg, die Tolstoi aangeeft, moet gevolgd worden. Geen preutschheid of valsche schaamte moet een beletsel zijn. Het is beter dat kinderen onder leiding van bevoegde onderwijzers in kennis komen met vuile taal en gewoonten van oudere en nieuwere volken, dan zoo geheel ongedekt te zijn en aan hun lot overgelaten te worden te midden van liederlijke oudere schoolmakkers of volwassenen. Evenals pokstof, die toch vuil is, ons voor erger behoedt, zoo zal de zedekunde haar werking doen. Van de meeste ouders kan je niet veel verwachten, de staat moet er in voorzien. Het aantal geboorten zal dan aanzienlijk beperkt worden langs zuiver christelijk en weg."

„Mooi zoo, dat is een idee! Maar laat ons wat drinken. In 't vuur van ons gesprek hebben wij 't vergeten; onze glazen zijn nog vol."

„Ja, daar is niets gezelliger dan met een vriend te spreken, dien je in jaren niet gezien hebt!"

„Ik vind het een gelukkige gedachte. Het is nog treurig gesteld op de scholen. Verbeeld je, op de hoogere burgerschool te ... . gaan een drom van meisjes school. En weet je wat ik heb vernomen? . . . Op de muren van de privaten van de meisjes komen nog veel gemeener teekeningen voor dan in de afdeeling voor jongens "

„Ach, maar dat zullen de jongens gedaan hebben."

„Neen volstrekt niet! Die kunnen er niet bij komen. De meisjes hebben een apparte speelplaats en apparte gemakken, de conciërge kwam 't zelf den direkteur vertellen."

Sluiten