Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

theorie niet overeenkomt met praktijk, dan deugt een van beide niet of allebei.

Zelfs Christus was niet consequent, althans naar mijn meening en zooals de Apostelen Hem afteekenen. „Hoed U voor de ergernissen," zeide Hij, en Hij ergerde zich om de schriftgeleerden. Of bedoelde Christus met die woorden: je mag je wel ergeren, maar niet te veel, laat de zon niet ondergaan over je boosheid of ergernis?

Misschien is 't beter dat ik me alleen noem. Krijgt er één slaag, dat is beter dan twee of drie. Het gaat niet aan langer 't licht onder de korenmaat te plaatsen. Vorsten en kapitalisten mogen Christus niet langer als een schutspatroon beschouwen voor hun prachtlievendheid. Laten zij ten minste uit de kerk blijven als zij niet sober willen leven.

Kome er van wat komen wil. De booze geesten zijn tegen, de goede voor ons. Ge zegt een pennenaam aan te nemen, dat zelfs groote schrijvers 't gedaan hebben. Goed, maar 't zal me niet van mogelijke vervolging vrijwaren, dat weet ge. De oude heer, die heel wat tot ons, of mijn boekje zal bijdragen wil zich ook niet genoemd zien ? Best te begrijpen, een gewezen staatsdienaar.

De dagbladpers zal ik tegen me hebben. Althans genoeg mispunten van redacteurs, die wel iets tegen, maar niets voor t spiritisme willen opnemen, tenzij wij er flink voor betalen.

Zelfs de misdadiger mag alles te berde brengen wat in zijn voordeel kan zijn, maar ons tracht men dood te zwijgen. Wel wil de dagbladpers den draak met ons steken. Dus alweer een geval van inconsequentie niet waar?

Zooals ge trouwens zelf eens zeidet: Redacteuren behooren tot het noodzakelijke kwaad. Wie voor zijn meening durft uit komen heeft men van ouds öf vergruizeld öf verbrand. Maar laat *t ons niet afschrikken. Kent ge dit vers van zekeren Mirza Schaffy, als ik mij niet vergis?

Was dum erscheint im Anbegin,

Woran kein Weiser sich beteiligt,

Geht ein Jahrtausend drüber hin,

So ist es würdig und geheiligt.

Sluiten