Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Jawel, wie meer geleerd heeft, moet ook wijzer zijn en tevreden wezen met een bescheiden deel. Maar dat is niet zoo. Wij hebben allen den prikkel van veel geld verdienen noodig om ons best te doen. Geen dokter hier op Java zou blootsvoets zijn praktijk willen uitoefenen, schoon Juzus blootsvoets de kranken genas.

De tijd zal komen dat weeshuizen herschapen zullen worden in algemeene opvoedingsgestichten. Als autoriteiten maar t voorbeeld geven en tegen flinke betaling hun kinderen in 't weeshuis stoppen, dan volgt de rest van zelf. Ook in de sferen, die onze aarde omringen als ringen van Saturnus, hebben de kinderen een apart rijk.

Hebt ge gelezen wat Tolstoi over opvoeding schrijft ? Ouders moesten zich zeiven liever opvoeden en zich door de kinderen laten leiden, in vele opzichten althans.

„Wordt gelijk de kinderkens," zei Christus. En dan dat vers van Nicolaas Beets:

Een kind van God wordt steeds meer kind

Of anders is 't er geen,

Wij brengen onze kinderen groot

God maakt de zijnen klén. £j

Wat geld verdienen betreft. De koelie, de sjouwerman kan 't werk niet doen van een vorst of een geleerde. Maar evenmin kan een vorst of een geleerde het werk van een koelie verrichten. Laten vorsten en geleerden *t maar eens beproeven. Zij zullen 't geen dag volhouden.

WelEdele Heer!

Het zij mij vergund U eenige oogenblikken tijds te ontrooven en U te verzoeken mij welwillend aan te hooren.

Ik heet Eelbrecht, H. Eelbrecht, een broer van die Eelbrecht, die onder uwe behandeling was.

Ik ben spiritist.

Vele geleerden, schrijvers en dichters zijn het, en daaronder personen als von Humboldt, Crookes, Flammarion, Long Fellow,

Sluiten