Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lijke ether, waaruit de aarde is voortgekomen en wij allen.

Wie de ether geschapen heeft, en of die wel geschapen is; of ether niet tot het ongeschapene behoort?

Tot het ongeschapene?

Als een wereldbol een schepper noodig heeft gehad om te ontstaan en te bestaan, dan moet de schepper van die wereld ook alweer een schepper gehad hebben om te ontstaan of te bestaan. En zoo tot in 't Oneindige voort.

Stof is slechts phenomenaal voorkomen van geest. Een vorm waarin geest zich voordoet. Stof en geest zijn beiden ongeschapen. Stof is vervormde geest, geest is vervormde stof!

Er is meer tusschen hemel en aarde dan wij menschenkinderen begrijpen kunnen.

Het begrip zwaartekracht brengt ons reeds in de war. Wij kunnen ons er geen denkbeeld van vormen wat zwaartekracht eigenlijk is, ook niet wat magneetkracht is. De magnetische of elecfrische vloeistof behoort niet meer tot de stof maar tot het astrale gebied, of tot de geest. De steen valt, omdat hij valt, is geen dommer gezegde, dan de steen valt door de zwaartekracht.

Lijden loutert de ziel. Er wordt een lichaam gezaaid in slijk, in bloed, in verderfelijkheid en er wordt een lichaam gemaaid in onverderfelijkheid. Dat wij beesten zijn geweest heeft Darwin geleerd maar niet dat onze geest reeds toen in 't dier was en langzaam voortschrijdt. Als een nevel (bij sommige mediums reeds een gestalte) verlaat de geest 't lichaam uit 't hoofd, die zich tot een gestalte verdicht (wet v. moleculaire aantrekking), geheel lijkende op 't stoflichaam, spiernaakt, geen haartje ontbreekt, terwijl een band als 't ware een navelstreng, het stoflichaam aan dit z.g. astrale lichaam bindt. Het astrale lichaam blijft een tijd bewusteloos boven *t lijk zweven, het bevat de geest in zich (geest en geest zijn twee, ik onderscheid hier geest als soortnaam), het astrale lichaam wordt later afgelegd.

Als een nevel of tot een nevel ontbonden kan de geest weer aan het embryo (foetus) gebonden worden 4 a 5 md. voorde geboorte. Astrale spanning of groeikracht. Gods geest ingeblazen. Geestdoktoren. Dat onbekende krachten bij de vereeniging van het ei met het zaad en den verderen groei van

Sluiten