Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GOENA-GOENA.

Couperas schreef niet in den blinde weg zijn „stille krachtroman." Innerlijk was hij overtuigd dat onbekende krachten, een wrekende en een beloonende voorzienigheid s menschen levenspad kruisen. De geesten van afgestorvenen zijn vaak om en bij ons. De gevorderden onder hen beschikken over natuurkrachten, waar wij menschen geen flauw idee van hebben. Van de magnetische en electrische krachten der mediums kunnen zij gebruik maken om menschen gezond of ziek te maken. Gedemateriali- , seerde naalden, stokjes, veeren enz. kunnen een slapende in het lichaam gebracht worden, om dan weer gematerialiseerd, doodelijke wonden te veroorzaken. De door goena-goena geraakten zullen dikwijls van die voorwerpen in hun hoofdkussens of matrassen kunnen vinden, daar gebracht door geesten en ons nog onbekende krachten. De slachtoffers van Darma zouden heel best naalden in het ruggemerg hebben kunnen vertoonen bij een lijkschouwing.

Bekend en gevreesd is de z. g. toedjoe-lajaran, die niets minder zijn dan geestelijke granaten, gevuld met ontplofbare stoffen enz., die met een knal ontploffen, voor het geestelijk oor hoorbaar, en geestelijke verwondingen kunnen veroorzaken. Geneesheeren denken steeds met vleeschelijke ziekten te doen te hebben. Dat ieder vleeschmolecuul een geestmolecuul kan bevatten komt niet in hun brein op. Het klinkt ook ongeloofelijk en onaannemelijk.

Zij die de wraak van een inlander of ander, die naar doekoens loopt, te vreezen hebben, moeten dit in acht nemen:

Slaap steeds in een goed verlicht vertrek; het sterke licht bemoeilijkt materialisatie en dematerialisatie. Wees blij als gij in den nacht ontwaakt door geluiden, stemmen, schokken enz., waar gij geen verklaring voor kunt vinden en die ge toeschrijft aan uw verbeelding of een ziek lichaam. Zijt ge clairvoyant, dan zult ge ook wel eens gestalten in het slaapvertrek zien. Het

Sluiten