Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dan de hedendaagsche doekoens goena-goena. Bij z. g. liefdedrankjes zijn deze maar stoffelijke hulpmiddelen. De geesten spelen hierbij eene groote rol door het suggereeren van gedachten, dikwijls met succes.

Zij die van huishoudster verwisselen, of, een Inlandsche huishoudster hebbende, denken te trouwen, moeten voorzichtig zijn. Men bed nege een concubine niet, maar zegge haar ronduit waar* op het staat. Men geve haar geen geld en goederen eer zij een eed heeft afgelegd in tegenwoordigheid van twee getuigen, liefst Inlandsche hoofden of priesters, dat zij u of uwe aanstaande geen leed zal doen, niet naar een doekoen goena-goena zal gaan, enz. Weigert zij dien eed af te leggen, dan zijn haar voornemens te raden, men geve het geld dan aan de twee getuigen, onder beding, zwart op wit, haar niet uit het oog te verliezen enz. In elk geval voegt men haar toe voor de scheiding: als jij naar een doekoen goena-goena gaat, als ik dat merk, dan doe ik dat ook, misschien vanavond nog. Ik kan meer betalen dan jij, ik kan een knapper doekoen uitzoeken en jij zult het verliezen. Bewaar je duiten liever, zoek een ander man, evenals ik eene andere vrouw heb gezocht en gevonden, wie zoekt die vindt!

Dat zal een diepen indruk op haar maken. Zij kent de invloed van het geld.

Edel is die handelwijze niet, vooral als men reeds kinderen heeft bij zoo'n vrouw. Beter is het dan haar tot wettig echtgenoote te maken en haar door een pastoor of dominee te doen kerstenen. Men kan anders weinig op hulp der hoogstaande geesten rekenen en slechts de hulp inroepen van laag staande doekoens goena-goena en hun daemonen. Zijn doekoens goenagoena schadelijk, zij zijn ook dikwijls nuttig. Vele zieken door doktoren ongeneeselijk verklaard, zijn door doekoens goenagoena genezen. Alles heeft zijn voor en tegen. De eene zijn dood, de andere zijn brood!!

EEN CLAIRVOYANT.

Sluiten