Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dend in deze kamer, werd in „versch" metselwerk uitgevoerd, de verbinding met de reeds aanwezige gang moest gedeeltelijk door bestaand metselwerk worden gebroken. Deze omstandigheid vooral heeft tot het vaststellen der bouwperioden bijgedragen.

De vloer in deze kamer was nog niet gelegd, toen andermaal een wijziging werd voorgesteld en uitgevoerd. Nu ontstond het derde en laatste ontwerp, waarin de koningskamer ongeveer in het hart der pyramide, werd opgenomen. Het is de groote galerij die tot haar opvoert. Om hier verder ook de overige kanalen bekend te maken zij medegedeeld dat de z.g. put of schacht was bestemd den werklieden, die na de bijzetting de hoofdgang ontoegankelijk moesten maken (waardoor zij zelf werden opgesloten), tot uitgang te dienen. De monding, diep omlaag gelegen, was voor 'e.v. plunderaars niet gemakkelijk te vinden. De hoog in de pyramiden gebouwde kanalen dienden voor luchttoevoer.

Van dit inwendige der pyramide vraagt nu eerst de groote galerij nadere bespreking. Deze galerij (± 2 meter breed, ± 8,50 meter hoog) is bewonderd geworden door allen die in de pyramide zijn „rondgekropen". Schrijver erkent deze bewondering te hebben gedeeld, maar van den tocht naar het hart der pyramide toch levendiger de benauwdheden der smalle gangen, vooral omlaag naar de eerste kamer, dan deze bewondering te kunnen navoelen. De herinnering aan de groote galerij kan de beleving dezer benauwdheden niet vervagen. Wie ze ondergaan wil sla Cornelis de Bruyn op en leze zijn ervaringen 98. Deze beroemde reiziger heeft ook (als eerste?) de groote galerij in beeld gebracht 99.

De kopergravure van de Bruyn toont, evenals de veel exacter afbeelding in Description de l'Egypte 10°, de verlichting middels kaarsen of toortsen. Dat deze verlichting tot nauwkeurig onderzoek der galerij onvoldoende moet worden geacht, is duidelijk. Pas in den jongsten tijd is door helle electrische verlichting, een nauwkeurig onderzoek mogelijk geworden. Men mag zeggen dat het raadsel der galerij hierdoor is opgelost. Dit raadsel betrof vooreerst de bestemming. Wat daarover is gefantaseerd mag buiten beschouwing blijven; hier gaat het om resultaten van het jongste onderzoek door den Egyptoloog Borchardt.

Behalve de bestemming gold het raadsel o.m. ook de sluiting der pyramide middels granietblokken, die niet van buitenaf, doch van binnenuit zijn aangebracht. Dat dit inderdaad aldus is ge-

Sluiten