Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dan plaats moeten maken voor kennis en duizenden en nog eens duizenden, die thans, tot wanhoop toe soms, treuren over hunne verloren familieleden en vrienden, zullen met vernieuwde hoop en zekerheid misschien vervuld worden en kracht vinden om het leven met meer bhjmoedigheid door te gaan. Wij moeten op den duur wel somber gestemd worden als wij iederen dag opnieuw kennis maken met die grove onwetendheid omtrent den dood en bemerken hoe vast die dwaze denkbeelden in den mensch geworteld zijn. Daarom, om onze medemenschen te doen beseffen, wat de „dood" werkelijk beteekent en om hun verdriet en wanhoop te doen veranderen in rustige blijmoedigheid en hoopvolle verwachting, namen wij de pen op.

D

Sluiten