Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het zaad wederom den ouderlijken boom voortbrengt. Daarna komt zijn stoffelijke geboorte en het stoffelijke lichaam, dat gevormd wordt, zal op zijn beurt juist de geschiktheid bezitten om daardoor de verschillende hoedanigheden uit tedrukken, die eene voortzetting zijn van zijne vroegere ontwikkeling. Bij welke ouders de ziel weder een stoffelijk lichaam zal ontvangen, hangt veel af van haar vroeger leven en van de banden, die de mensch tijdens dat leven gemaakt heeft en de verplichtingen, die hij tegenover andere menschen aangegaan heeft. De mensch kan in zijn vroeger leven een bron van geluk of ongeluk voor anderen geweest zijn.

Dit alles wordt in aanmerking genomen bij het bepalen van de omstandigheden van zijn komend leven, zoodat zijn verschijnen opnieuw in de stoffelijke wereld in het eene of andere ras, in het eene of andere volk, bij de eene of andere familie en bij zekere ouders, niet zonder doel geschiedt, doch in zeer nauw verband staat met zijn vroeger leven en vroegeren graad van ontwikkeling. Niets geschiedt willekeurig. De toestand, waarin de mensch hier op aarde geplaatst wordt, komt volkomen overeen met zijn vorig leven en thans biedt zich voor hem weder de gelegenheid aan, en wel de meest geschikte, om te voltooien, wat tot nog toe aan hem ontbrak.

Het kind wordt geboren en een geheel aardsch leven ligt weder vóór hem. Het ligt aan den vrijen wil van den mensch zich te ontwikkelen of niet. Hij kan hiertoe niet gedwongen worden, maar juist daarom is hij ook verantwoordelijk voor hetgeen hij doet. De leer der wedergeboorte geeft aan het Leven een rechtvaardige strekking, ledereen is in dit aardsche leven op zijne juiste plaats. Vragen, als bij het begin van dit hoofdstuk gedaan zijn, kunnen slechts door

Sluiten