Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nu en dan zien wij kinderen, die een herinnering aan hun onmiddellijk verleden hebben medegebracht, meestal wanneer zij in hun jeugd gestorven zijn en bijna onmiddelhjk wedergeboren worden. In het Westen zijn zulke gevallen zeldzamer dan in het Oosten, omdat in het Westen de eerste woorden van zulk een kind met ongeloof zouden worden begroet en hij spoedig het vertrouwen in zijn eigen herinneringen verliezen zou. In het Oosten, waar het geloof in de leer der wedergeboorte bijna algemeen is, wordt er naar de herinneringen van het kind geluisterd en waar de gelegenheid gunstig is, worden zij onderzocht.

Indien het leven begrijpelijk gemaakt zal worden en indien onrechtvaardigheid en wreedheid niet met de hulpeloosheid van den mensch zullen spotten, dan moeten wij de noodzakelijkheid van de leer der wedergeboorte ten volle erkennen. Op grond der wedergeboorte is de mensch een waardig, onsterfelijk wezen dat zich ontwikkelt naar een goddelijk doel. De mensch kan met onbevreesde hoop vooruitzien, hoe laag hij thans ook in de schaal van ontwikkeling moge staan, welke plaats hij in de tegenwoordige maatschappij ook inneemt, want hij is bezig de verschillende sporten van de groote ladder te beklimmen naar meer en meer volmaking en zijn klimmen naar en bereiken van bet toppunt is slechts eene kwestie van tijd.

Zonder de leer van wedergeboorte heeft hij geen redelijken grond van zekerheid wat vooruitgang in de toekomst betreft, noch zekerheid voor het bestaan van een toekomst.

Toen de menschheid de leer der wedergeboorte uit haar geloof heeft laten wegvallen, heeft de heden, daagsche wereld God beroofd van Zijne rechtvaardigheid en den mensch zijn zekerheid ontnomen-

Sluiten