Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Want alle dingen zijn van u..."

door CLIVE KENRICK.

Het is niet onze bedoeling na te gaan of onze geheele industrieele organisatie een door ons verkeerd doorgevoerde schepping is, evenmin of onze geheele materieele wereld onze eigen schepping is, dientengevolge tijdelijk zal zjjn en spoedig zal moeten verdwijnen.

Maar onder de leer van „elke dag heeft genoeg aan zijn zelfs kwaad" (Mattb. 6: 34) laat ons onze aandacht vestigen op Het Financieele Systeem dat ons geheele leven hier op aarde tot op het huidige oogenblik domineert, want wij weten dat de macht van het geld de wortel is van alle kwaad.

Laat ons eerst

DE FEITEN onderzoeken, daarna

DE ILLUSIE DIE ONS GEVANGEN HOUDT,

dan

DE WAARHEID DIE ONS KAN BEVRIJDEN, en tenslotte eenvoudig vaststellen: HET PROBLEEM, ZIJN OPLOSSING,

DE BESTE WIJZE HET AAN TE PAKKEN met onze menschelijke kracht, waarbij wij voortdurend voor oogen zullen houden dat er een Godheid is Die het doel dat wij willen bereiken reeds vastgesteld heeft, en Die ons daarheen zal leiden ondanks al onze vaak zoo eigenwijze pogingen in een andere richting of onze zoo onbeholpen uitvoering van een stelsel in de juiste richting.

DE FEITEN.

Wat zijn de voornaamste grondslagen waarop de industrie heden ten dage moet rusten ?

Sluiten