Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ineenstorting die de banken willen voorkomen en het bankroet waardoor zoovele ten gronde gaan.

Door periodieke golven van bankroet bevrijdt zich ons tegenwoordig financieel, systeem van de ondraagbare en onmogelijke last der rente-dragende schulden van den producent, of van de eredieten van zijn bankier. Het redelijke equivalent hiervoor zou zijn: een rente-vrij Producenten Crediet.

De Gelijkenis van. de Ponden gaf onzen Heer een gelegenheid, een opinie over het bankwezen uit te spreken die niet te verbeteren valt. De dienaar die het ééne talent bezat wist dat zijn meester een harde man was die oogste waar hij niet gezaaid had. Daarom verborg hij het talent, maar deze werd door zijn eigen uitspraak veroordeeld. „ .... gij wist, dat ik een streng mensch ben, die wegneemt waar ik niet heb uitgezet en maai waar ik niet gezaaid heb: Waarom hebt gij dan mijn geld niet in de bank gegeven, en ik komende, had hetzelfde met woeker mogen eischen" (Luk, 19: 22, 23: zie ook Matth. 25:26, 27).

Dit oogsten van het banksysteem waar het niet ook gezaaid heeft, is wat wij heden veroordeelen, want dit systeem van woeker dwingt iedereen tot een staat van schuld aan de banken, waaraan hij niet ontkomen kan, daar al het nieuwe geld en crediet als een schuld aan de banken ontstaat. Feitelijk is woeker niet slechts door de Christelijke leer verboden, maar. ook door iedere andere religie welke die naam waardig is. Dan is er nog het geval waarbij Hij de geldwisselaar uit den tempel dreef, zeggende dat zij er een hol van roovers en dieven van gemaakt hadden. Internationale bankiers zijn niet anders dan zulke geldwisselaars.

„Het Geloof nu is een vaste grond der dingen, die men hoopt, en een bewijs der zaken, die men niet ziet" (Hebr; 11: 1). Is dit heden waar wat betreft het crediet ? Crediet is het middel waardoor dié dingen, die nog niet zichtbaar zijn en die nog niet gemaakt zijn, maar waarop men hoopt, vervaardigd kunnen worden. Crediet is het levensbloed der gemeenschap en zoodra het beperkt of opgepot wordt, wordt het noodlottig. Het moet voortdurend vanuit het hart door het geheele lichaam gepompt worden. Het

Sluiten