Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gereduceerd. Men schat dat tusschen 1920 en 1933 in Engeland — en wel niettegenstaande er 5 percent meer zielen zijn — 25 millioen ton kolen minder gebruikt werden als gevolg van het verhoogde nuttig effect in de verwerking der kolen.

De origineele Electrische Lampen in glazen bol, hadden slechts een nuttig effect van 2%- Moderne natriumdamplampen zijn 50% efficiënt. De spiraaldraad-lamp die in 1933 ingevoerd werd, geeft 20% beter licht voor dezelfde hoeveelheid stroom. Gaskachels stralen 20% tot 250,0 meer hitte uit voor dezelfde hoeveelheid gas.

Laat ons het Electrisch Lassen nagaan dat in 1877 door Elihu Thompson werd uitgevonden en in 1835 practische toepassing vond. Een paar jaar geleden werden 75 - 80 lasschen per minuut als een zeer goede prestatie beschouwd. Heden heeft men dit tot op 300 puntlasschen per minuut gebracht. In vele gevallen geschiedt het lasschen thans 6 tot 8 keer zoo vlug als men voor het klinken van hetzelfde materiaal benoodigde. In den bouw van schepen, daken en gebouwen, heeft deze arbeidsmethode tot geheel nieuwe constructies gevoerd die belangrijke kwantiteiten aan materiaal besparen.

In het Gieterijbedrijf dat in Engeland tot voor kort geleden aan de mechaniseering ontsnapt was, zien wij een geweldige toename der productie op een kleinere bedrijfsruimte. Het algemeen bereikte peil van één complete gietvorm per man en per minuut werd bereikt door toepassing van automatische machines voor de bediening en conditioneering van het zand en deze vergroote productie werd verkregen op éèn-achtste van het vroegere vloeroppervlak.

In de Chevrolet Gieterij te Saginaw in de V. S., vergroote zich de productie binnen 10 jaren met 290 percent, maar hierdoor werden 13,872 man geëlimineerd en werd de productiecapiciteit per vierkante meter tot het 5Vg voudige opgedreven.

De „London Brick Co" past in haar productieproces voor Baksteenen een excavator toe die electrisch door één man bediend wordt en 50,000 ton klei per week opgraaft.

Sluiten