Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WETENSCHAP EN TECHNIEK VAN 1844 tot 1940.

Onze loupe vergroot thans dat kleine, maar zoo belangrijke eindstuk onzer historische schaal. Twee nieuwe mijlpalen staan op den weg in dat tijdvak: 1844 en 1909, de geboortejaren van geweldige nieuwe ontwikkelingen.

1844 wordt door goede leerboeken en autoritaire werken zooals de Encyclopaedia Btitanica e. a. aangegeven als het begin van het wetenschappelijk-technische tijdperk. In dat jaar werd daarvoor de grondslag gelegd door Lord Peel's „Britisb Bank Act". Deze saneerde en verankerde de „Gouden Standaard" als marktstabilisator — na een jarenlange zware bank- en goud-crisis — gesteund door de instelling van het moderne systeem der „Centrale Bank" onder regeeringscontrole.

Onder bescherming dezer laatste instelling financierde in de volgende periode vooral de Londensche Credietmarkt der particuliere banken, de uitvindingen van wetenschap en techniek en — onder de vlag van „Vrijhandel" —de industrieele en commercieele expansie over de geheele wereld. Daardoi r werden ook de sociale verhoudingen in alle landen ingrijpend veranderd. „Schaarste-economie" was alsnog het kenteeken dezer ontwikkelingsfase. Met 1844 bereidden zich ook op staatkundig, literair en filosofisch gebied de belangrijke revoluties der volgende jaren voor.

Omstreeks 1844 zien wij op korte trajecten gemoedelijke stoomlocomotief]es op hun ijzeren weg de passagiers voortrollen. De Nederlandsche stoomboot „Curacao" vaart als het eerste stoomgedreven schip over den Atlantischen Oceaan. En daaraan sluit zich de bonte stoet der uitvindingen en origineele constructies, meer of min behept met hun kinderziekten. In 1870 weten de belegerde verdedigers van Parijs per luchtballon meldingen naar buiten te zenden en in 1880 begint met het toen nog bescheiden flikkerend schijnsel der Edison-lamp de wonderkracht

Sluiten