Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Electriciteit" baar sprookjesachtige loopbaan — die kracht waarvan onze geleerden en ingenieurs wel vele onwrikbare wetten konden ontdekken, maar nog steeds haar wezen en haren oorsprong niet hebben doorgrond. Het mechanische verkeerswezen begint zijn ontwikkeling: in het jaar 1895 worden in de Vereenigde Staten al 4 auto's gebouwd, gevolgd door electrische trams die hun stroom vanuit kleine krachtcentrales krijgen.

1909 staat in de statistiek geteekend als het keerpunt van het tijdperk der wetenschappelijke en technologische voorbereiding naar het tijdperk der „Versnelling", der verovering der lucht en der „overvloed-productie" Vooral twee feiten treden in dit jaar 1909 op den voorgrond: de vlucht van Blériot over het kanaal, als het symbool voor de verbreking der isolatie van de Britsche Eilanden, ja zelfs der isolatie van het Amerikaansche Continent — en de overgang der Amerikaansche auto-industrie op massa-productie, die in dit jaar de productie van 63,500 wagens in het vorige jaar, op 128,000 op wist te voeren en Van uit dat punt in steeds stijgend tempo tot op 4 milloen auto's in 1928 steeg. Onmiddelijk sloot zich daarbij de massa-productie van den landbouw-tractor, die de door Kenrick geschetste revolutie in den landbouw bracht en die thans niet slechts mechanisch zaait, oogst, dorscht, verpakt, maar middels zijn uitwisselbare hulpwerktuigen tevens prairie en oerbosch verwijdert, daarna straten per loopende kilometer kant en klaar aanlegt, electrische kabels en waterleidingen tegelijk meetrekt, telefoonpalen vervoert, zet en met draden bespant enz. enz.

18 bet echter heden nóg moeilijk zich voor te stellen dat ook voor dit probleem onze .Encyctopeadia Universalia" — de Bijbel —den sleutel schijnt te verschaffen? Zie de brochure van H. A. Edwards: „Des HEEREN Heerlijkheid".

Sluiten