Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Als een kaleidoskoop gaat nu de ontwikkeling der tech nologie verder : Electrische monster-centrales met vermogens van 1 millioen PK en meer leveren de energie voor duizenderlei behoeften van bedrijf, kantoor en burgerwoning; machtige gebouwen, wolkenkrabbers schijnen aan geen technische beperkingen meer gebonden. In 1927 zijn 70,000 machtige locomotieven in de V. S. in bedrijf en in 1929 strekt zich het wereld-spoorwegnet uit over een millioen kilometer, dat is 25 keer de lengte van den Evenaar.

In 1927 waren tevens de vaste luchtroutes reeds tot 100,000 km. uitgebreid en de door lijp vliegtuigen afgelegde afstand tot 25millioen km opgevoerd. Wat zou die heden zijn? De radio-techniek, dit groote technische wonder der electriciteit, brengt sedert den laatsten oorlog het nieuws der wereld, perfecte muziek, wetenschap binnen het bereik van het huisgezin — niet slechts van de rijken— maar als gemeenschappelijk erfdeel voor vrijwel ieder mensen zoowel in onze industrieele landen alsook op de geïsoleerde ondernemingen in verre gewesten. Is dit alléén al niet een demonstratie van de werkelijkheid en van het in werking treden der door Christus verkondigde wetten ? Reeds zien wij ook de televisie voor de huiskamer in het verschiet.

Zooals de teekening toont hebben wij sedert 1909, dertig jaren van de meest intensieve, zich op elkaar stapelende technische ontwikkeling achter den rug. Zou de nieuwe oorlog die tot stilstand hebben gebracht? Integendeel! De druk der oorlogsomstandigheden is bezig de automatiseering en de toepassing dér krachten der natuur in de groote productielanden tot een nieuwe, nooit gedroomde hoogte op te voeren. Zoodra het oorlogsgeweld bedaart, zullen wij de volle uitwerking daarvan gedemonstreerd zien. Naar welke klimax moet dit alles leiden? Zegt het ons misschien iets dat juist de jaren 1844 en 1909 op de meest markante wijze in de tijdschaal der „Bijbel in Steen'', der Groote Pyramide zijn aangegeven als beneden- en bovenkant van de . „groote drempel," die overleidt naar de vanaf 1909, twaalf keer versnelde tijdschaal?

Sluiten