Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de periodieke golven van bankroet en leed die steeds weer over de werkende mensehheid neerstortten ? Of 'had Christus toch wel reden om tegen dat svsteem van Woeker, dat is Rente, waar wij allen aan mee dóen, zoo fel op te treden ?

De Mammon der Onrechtvaardigheid laat zich echter niet zoo vlug uit het veld slaan, zelfs al werden in 1914 door den Wereldoorlog de natiën van den Gouden Standaard afgeslagen. Met een serie van kunstgrepen werden de volken in 1925 weer aan den Gouden Standaard verankerd, maar met de stabiliteit van de Goudwaarde, was het gedaan. In 1931 kantelde het groote blok van de Sterling-groep. In 1933 kwam de groote goud producent Z.-Afrika in zware moeilijkheden, maar god „Mammon" verheft zich opnieuw om de mensehheid tribuutplichtig te houden en verhoogt de goudwaarde tot 175% niettegenstaande verlaagde productiekosten. Tenslotte slaat op 26 Sept 1936 ook het nog op het goud gefundeerde Franc-Guldën blok om, bij welke nationale ramp de Nederlandèfehe Bank een Goud-„winst" van 1 17 millioen gulden kon boeken!""

Slechts elf dagen voordien heeft echter — wel typisch voor het menschelijk inzicht'— met pracht en praal de Opening der grootsche tentoonstelling van Johannesburg (Z.-Afrika)( plaats, die het „Gouden Jubileum der Stad van het Goud" inluidt *) De toespraken per radio van staatslieden, economen, en financiers uit de geheele wereld culmineerden in de blijde boodschap dat thans de wereldcrisis ten einde was en het nieuwe gouden tijdperk was aangebroken. Dit werd gesymboliseerd door een meer dan 30 meter hoogen pilaar uit massief goud, waarop Atlas staat die den Wereldbol op zijn schouders draagt alles uit zuiver en massief goud. Het vormde het centrale punt der tentoonstelling, omgeven door een tempelvormig recëptiegebouw, zooals in het medaillon bij hét jaartal 1936 ingetéekend. En dat alles, slechts elf dagen vóór de nieuwe wereldramp! —

Als wij nu vanuit die historische 15e Sept. 1936 de ons

*)

Gegevens'van D. Davidson.

Sluiten