Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LITTERATUUR IN DIT VERBAND I

W, J. CAMERON; „De Economische Wet des Heeren".

Fundamenteele on universeele wetten, toegelicht door een der groote industrieelen der U.SA.

W. E. G. ORDSTATTER: „HetVerbandtusschenEconomie en Nationale Welstand".

De grondslagen van Welstand en goed en voldoende voedsel. Geld, Goud en Wisselkoersen.

H. A. EDWARDS: „Des HEEREN Heerlijkheid".

De Bijbelhistorie der „Shekinah" — heerlijkheid en haar beteekenis voor ons. De verklaring van een groot probleem, ook voor onze moderne natuurwetenschap ?

W. GYR : „De Verhouding tusschen Kerk en Burger".

Overzicht der practische problemen van onzen tijd, in het licht van het Bijbelsche „Evangelie van het Koninkrijk". De Koninkrijk-Constitutie en ~ Wetten ook voor onzen modernen tijd. Opgave van verdere Litteratuur op dit gebied.

44

Sluiten