Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van buiten en van binnen niet hevig zijn. Dan werkt ook het natuurlijk gevoel mede, om datgene te bevestigen, wat wij zonder dit behooren te gevoelen. Maar dikwijls wordt ons die ondersteuning van het natuurlijk gevoel ontzegd, en dan is juist de taak van het geloof, Christus des te inniger te omhelzen. Vele menschen bezitten buitendien een verzekerdheid, die valsch is, dewijl zij van het geloof verstoken zijn; en velen ook hebben een waar geloof, maar genieten slechts zelden dat gevoel der verzekerdheid. Veronderstel eens, dat gij ergens schipbreuk leedt, en aan het een of ander gedeelte van het schip hingt, waarover de golven met geweld heen bruisten. Daar komt een reddingsboot u te hulp. Zij is zoo goed gebouwd, dat zij onmogelijk zinken kan. De roeiers zijn zoo bekwaam , dat zij nooit in gebreke gebleven zijn de boot weêr behouden aan land te brengen. Zij noodigen u in de boot te stappen. Gij weet, dat het vaartuig, waaraan gij hangt, weldra aan stukken geslagen zal worden. Gij gelooft, dat de boot u behouden aan land zal brengen. Gij stapt er in. Maar wanneer de onstuimige baren haar op en neer doen dansen en haar dreigen te overstelpen, wordt gij verschrikt en gij verliest uwe vrees niet, totdat gij aan land gestapt zijt. Het in de boot stappen was geloof; het bevreesd zijn, toen gij in de boot zat, gebrek aan gevoel van verzekerdheid. Maar hoezeer gij ook sidderdet, gij waart toch even veilig als de roeiers, die niet vreesden; uw schrik bracht uwe veiligheid niet in gevaar, ofschoon zij uwen vrede verstoorde. Wij zijn in den storm. Onze

Sluiten