Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Uitgaven van J. H. KNIERUM, te Gorinchem:

J. J. L. ten Kate. Moeders en Kinderen. Een boek voor vrouwen.

Eigen Haard. Gulden woorden voor

al de leden van het huisgezin.

Van de Krib tot de Kroon. Evangeliebladen in proza en poëzie.

Bij brood en beker. Stemmen des

avondmaals.

; Na arbeid en Strijd. Lectuur op

den len dag der week.

Stemmen van het stervend jaar.

Proza en poëzie.

Wij zullen elkander wederzien.

Woorden des levens bij den dood onzer dierbaren. 5e druk.

De mensch in den strijd des

levens. Woorden van raad en bestuur. 2e druk.

Dicht bij het Vaderhuis. Lectuur

aan den avond des levens. 2e druk.

Palmbladen en Dichtbloemen.

J. P. Hasebroek. Leer ons bidden. Gebeden voor het huisgezin. 2e druk.

De prijs dezer Werken is: Ingenaaid 90 Cts., in fraai vergulden prachtband f 1.40. NEWMAN HALL. Kom tot Jezus. 14e druk.

Volgt Jezus. 3e druk.

Vreest niet, ik ben het. 8e druk.

Prgs 30 Cts.; 25 ex. f 6 — Leesboek over de Bijb. Geschied. 3e druk. Prijs 75 Cts.

Sluiten