Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IL HET WIL ONS EEN NIEUWE OPENBARING BRENGEN VAN WAT GOD IS.

Wij hebben de kennis van God verloren. Sommigen denken, dat Hij machteloos is. Anderen denken, dat Hij veranderd is. Weer anderen hebben Hem gedacht als een mensch, die in karakter, macht en invloed afneemt met de jaren.

Sommigen hebben gedacht, dat Hij incompetent en niet in staat is Zijn gesproken woord te vervullen.

Anderen hebben getwijfeld en zoeken uitvluchten, omdat zij Hem niet kunnen verstaan. Velen hebben gedacht, dat er een grens is aan Zijn macht, Zijn geloofwaardigheid, Zijn getrouwheid.

En duizenden welwillende, ernstig zoekende zielen hebben gefaald om het Evangelie van verlossing te gelooven en te verstaan, als gevolg van een verkeerde uitlegging der Heilige Schrift,

Maar deze waarheid, als zij gekend wordt, vernietigt, breekt en verdrijft alle twijfel en ongeloof.

Zij brengt een mensch terug tot een God, die liefderijk/ waar en trouw Zijn verbond houdt, vergevende de onrechtvaardigheid en overtreding en zonden!

De onveranderlijke, Almachtige, groot van mogendheid, de alomtegenwoordige: „Den alleen wijzen God."

De wondervolle prediker, de overleden Dr. Parker beschrijft in één van zijn predicaties een prachtig gebouw met zijn schoone architectuur, zijn kolommen en pilaren, zijn beeldhouwwerk en decoratie, zijn voorname ornamentale plafonds, zijn prachtige vloeren en gaat dan verder voort hiervan te zeggen: „Meet de oppervlakte van zijn vloeren en gij zegt: zooveel vierkante meter. Meet nu de kubieke inhoud en gij zegt: zooveel kubieke meter. Meet nu haar voorname en gtorievolle ramen en gij zegt: Zoo hoog, zoo breed en zooveel meter glas."

Dan gaat hij op zijn onnavolgbare wijze en met een stroom

Sluiten